Hildegardine tajomstvávitajte na našom blogu...

Príčiny chorôb podľa sv. Hildegardy - 3. článok

Publikované 01.05.2017 v 10:39 v kategórii Filozofia a vízie sv.Hildegardy, prečítané: 93x


Hildegarda píše: „ V tele človeka existuje štvoro štiav. Dve najdôležitejšie z nich sa nazývajú flegma a ďalšie dve hlien. Ak je vzájomný pomer týchto štiav u človeka správny, človek je v stave pokoja, to značí, že je zdravý.“


Podľa Hildegardy dôvodom, prečo niektorí ľudia trpia na všetky možné choroby, spočíva vo flegme, ktorej majú nadbytok. „Keby totiž človek bol ostal v raji, nemal by vo svojom tele flegmy, ktoré sú prameňom mnohého zla, ale jeho mäso by bolo úplne zdravé a neobsahovalo by nijaké hlieny. Pretože sa však priklonil k zlému a dobro opustil, stal sa podobným zemi, ktorá rovnako rodí dobré i zlé byliny, jednu vedľa druhej a ktorá má v sebe dobrú i zlú vlhkosť a šťavy“ / čiže flegmu aktivujú zlé byliny a potraviny , ktoré človek konzumuje /.


Prapríčina chorôb teda podľa Hidegardy spočíva v tom, že človek v raji zhrešil.


Ako sa tento hriech prejavil na ľudstve? „Tým, že prestúpil zákaz Boží, človek podľahol telesnej i duševnej zmene.“


...Keď Adam prekročil Boží zákaz, jas jeho nevinnosti sa zatemnil, jeho oči ( ktoré predtým mohli vidieť veci nebeské) vyhasli a jeho žlčník (ktorý predtým žiaril ako kryštál) sa zmenil, zhorkol.

 Žlč ( ktorá predtým svietila ako ranné zore ) ostala čierna ako bezbožnosť a on sám sa celý premenil. Jeho duša upadla do smútku a s hnevom hľadala zdôvodnenie tohto stavu ( že už nebol schopný vidieť nebo). Pretože zo smútku povstáva hnev, ľudia zdedili od svojho praotca smútok, hnev a všetko iné, čo im škodí.


Čo je podnetom na vznik našich chorôb?


Vplyv prvotného hriechu môžeme charakterizovať takto:


- v človeku vznikli šťavy a flegmy - premenou kryštálu sa vytvoril žlčník - zmenili sa gény - od tých čias človek musí ustavične zásobovať svoje telo potravou ( čo predtým nemusel a čo je dnes jednou z hlavných príčin všetkých chorôb ) - jeho myseľ sa zmenila ( citový život človeka je poznamenaný vplyvom smútku a hnevu ) - príroda ( životné prostredie a všetko čo bolo stvorené ) sa premenila a má dnes na človeka do istej miery nepriaznivý vplyv - človek sa oddelil od Boha ( z toho pochádza väčšina chorôb psychickej povahy, pretože človek sa sám z vlastnej vôle vzdialil od prameňa života, ktorým je Boh )


Každý z týchto následkov hriechu je sám o sebe príčinou chorôb.


Tieto príčiny chorôb by sme mohli rozčleniť na telesné a duševné faktory avšak v praxi ich možno len ťažko od seba oddeliť, telo i duša sú úzko spojené a preto ich vždy treba spoločne liečiť.


Nadarmo sa nehovori „V zdravom tele, zdravý duch“ .Komentáre

Celkom 0 kometárov

 • Neregistrovaný uživatel

  Meno: Prihlásiť sa

  Blog:

  Obsah správy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovedzte na otázku: Čo je dnes za deň?