Hildegardine tajomstvávitajte na našom blogu...

Otváranie dverí, ale KOMU ?

Publikované 07.05.2017 v 20:59 v kategórii Zaujímavosti, prečítané: 89x

Zaujímavosti z knihy :

                                    Otváranie dverí,ale KOMU?                          MUDr. Erdélyi Judit


Zázraky nášho veku.

Klinické liečenie kontra alternatívna medicína.


Všade po celom svete 2 tábory vedú boj o zachovanie alebo obnovenie ľudského zdravia.

Vedecká-klinická medicína a alternatívna medicína.


Tento boj je čím ďalej tým nevyrovnanejší, pretože alternatívna medicína vedie vďaka reklamnej kampani na celej čiare. Nové „zaručene účinné spôsoby liečenia“ sú ponúkané prostredníctvom inzercie, oznamov, plagátov, letákov, prednášok a kurzov. Dokonca aj v odborných časopisoch sa môžeme stretnúť s ich propagovaním. Laická verejnosť je v dosiahnutých medicínskych výsledkoch informovaná len stroho, televízia nevysiela odborné programy, ktoré by sa venovali tejto problematike. Odborná medicína tak ťahá za kratší koniec. Výsledky odbornej medicíny nie sú propagované. Ak áno, tak skôr negatívne.

Ľudoví liečitelia zatiaľ s úspechom získavajú nových „veriacich“ a nahovárajú im, že ich metódy dokážu vyliečiť každú chorobu.

Majú silnú zbraň- argument, že ide o Boží zásah, že to Boh im dáva silu a schopnosti. To všetko je zahalené rúškom mystiky, zázračnosti. Veď často počujeme o „vysielaní energie“, „ liečení na diaľku“, „prenose svetla“, alebo o „liečebnom dotyku“. Pacient s túžbou po uzdravení stráca zmysel pre realitu a poslušne sa riadi pokynmi liečiteľa, ktoré niekedy pripomínajú ceremoniálny obrad.


Naše nezodpovedané otázky:

-Skutočne ponúka alternatívna medicína niečo viac, niečo lepšie ako klinické liečenie?

-Oplatí sa uplatniť metódy liečiteľstva popri klinickej liečbe?

-Ak sa niečo „deje“ po praktikách alternatívnej liečby, čo za tým často stojí? Je to Božie dielo?

-Choroba je zlá vec, uzdraviť sa je dobré a prirodzenou túžbou každého chorého je, aby sa uzdravil, aby sa skončilo jeho utrpenie a bolesť. Ale naozaj účel svätí prostriedok?

-Dáva nám Biblia, Božie slovo odpoveď na tieto otázky?


Chcem zdôrazniť, autorka píše, že pre mňa Boh, Božie slovo (Biblia) má zvrchovanú autoritu. Práve preto svoje argumenty čerpám z neho. Som presvedčená, že Biblia je listom hľadajúceho, milujúceho a starostlivého Boha. A je určený pre človeka. Keby sme viac poznali, viac čítali a študovali tento list, oveľa ľahšie by sme sa vedeli zorientovať vo svetských i vlastných veciach. Oveľa menej by sme blúdili a zriedkavejšie by sme sa stali obeťami klamstiev.


Čo je zázrak?

Zázrak je mimoriadny a nevysvetliteľný jav alebo udalosť, ktorý protirečí známym prírodným zákonom. Pri ňom predpokladáme pôsobenie neznámych síl.

Väčšina biblických zázrakov patrí do dimenzie nadprirodzených udalostí alebo vedecky nedokázateľných javov. Tam koná Boh, ktorý je zvrchovaný a stojí nad všetkými zákonitosťami, lebo ich sám stvoril. Neprekážajú Mu a neobmedzujú Ho prírodné zákonitosti, ktoré sám určil.

„Zázrak“ môže byť i niečo iné, ako je Boží nadprirodzený zásah. Božie slovo pozná zázraky aj z iných zdrojov: „zázraky lži“ od „otca lži“ (Ján 8,44), ohromujúce a mylne zavádzajúce skutky.

Nepriateľ týmito zázrakmi chce zviesť aj Boží ľud. Jedným z cieľov kampane zázrakov je „..aby zviedli ak je možné, aj vyvolených „ (Mt 24,24).


Božie slovo nás viackrát vystríha pred čarodejníctvom a zakazuje ho. Samotný fakt, že nám to Boh zakazuje, potvrdzuje, že čarodejníctvo existuje. Veď prečo by nám Boh niečo zakazoval, ak by to nejestvovalo?


Božie zákazy sa trošku podobajú pravidlám cestnej premávky /je možné bicyklovať na diaľnici? Zrejme áno, ale pravidlá to napriek tomu zakazujú/. Prečo? Lebo je to pre cyklistu nebezpečné a veľmi pravdepodobne, že sa stane obeťou nehody. Podobne je to aj s čarodejníctvom. Funguje to, ale je to nebezpečné, nebezpečné pre večný život, lebo pri použití takýchto praktík sa človek dostane pod vplyv zlých duchovných mocností, alebo sa dokonca stane otrokom satana.

Diabol vie viac a je schopnejší ako my. Veď je vyššou inteligenciou, ako ho správne pomenoval José Sylvia v knihe „Sylviova metóda kontroly mysle“( správy o egyptských čarodejníkov – boli schopní naštartovať určité sily, ale neskôr nad rozbehnutými silami už nemali moc !)

Väčším zázrakom ako privolanie žiab, bolo ich odstránenie, zničenie- ale to už bolo nad rámec možností egyptských čarodejníkov. To isté vidieť aj v prípade premeny palice na hada, pretože nakoniec palice čarodejníkov boli „pohltené“ palicou Áronovou (2 Mojž 7,12)!

Aj dnes sú mnohí, ktorí tvrdia o sebe, že majú prístup k nadprirodzeným silám a nadprirodzenými skutkami to dokazujú. Ale prípady egyptských čarodejníkov upozorňujú, že schopnosti liečiteľov dnešnej doby sú veľmi ohraničené, o čom možno ani sami nevedia.

Je strašné, keď sa ukáže, že nemajú moc nad silami, ktoré vykonali.

Hlavnou stratégiou satana je, že sa pokúša napodobňovať Boha a preto sa pokúša aj uzdravovať. Nezabúdajme, že odvekou snahou a úsilím satana je protiviť sa Bohu a zatratiť človeka.

Zázraky nikdy nepresvedčia neveriacich. Po prežití zázraku sa nestanú veriacimi, ako to aj Ježiš Kristus jasne povedal v príbehu boháča a Lazara (Luk 16,28-31). Aj keby niekto vstal z mŕtvych, neuverili by.


Božie zázraky slúžia na posilnenie, na overenie, na dôkaz. Božie zázraky majú význam v histórii spasenia. Pri dôležitých momentoch v histórii spasenia zohrávajú významnú úlohu. Boh dal znamenia, aby potvrdil vierohodnosť buď svojho odkazu, alebo svojho služobníka-posla.

Zázraky Pána Ježiša potvrdzovali Jeho mesiášske bytie, že je Mesiášom. Ježiš Kristus neprišiel na túto zem, aby sa z ľudského pohľadu stal lekárom. Hoci veľa uzdravoval, boli to len „vedľajšie produkty“ Jeho poslania. Týka sa to aj Jeho uzdravovania z milosrdenstva, pre vyslobodenie trpiaceho. Jeho výnimočné skutky poukazovali na nadprirodzenú moc, čo dokazovali Jeho božskú moc a potvrdzovali Jeho božský pôvod.

Jeho uzdravenia boli naozaj neobyčajnými skutkami, ako aj „uzdravenie“ slepého od narodenia (Ján 9kap.).

Ježiš Kristus vie „uzdraviť“ nielen telesnú slepotu, ale aj duchovnú.

Pán Ježiš prišiel preto, aby naplnil naše večné potreby. On nás nespasil len pre tento pozemský „život v hojnosti“(Ján 10,10), ale myslí na našu budúcnosť, na večný život.

Takže Jeho uzdravenia boli jasnými znameniami.


Preskúmajme v zrkadle biblických zázrakov, čo ponúka dnešnému svetu alternatívna medicína, resp. v čom sa tieto „zázraky“ odlišujú od Božích a Ježišových zázrakov. Z čoho všetkého možno usúdiť, že tieto dnešné zázraky sú prejavom temných síl.

Najlepší prípad je taký, keď samoliečitelia na svoju dôveru doplatia len finančne. Keď predražený prostriedok síce nepomôže, ale aspoň neuškodí.

Sú aj také ponuky alternatívnej medicíny, o ktorých s určitosťou môžeme povedať, že sú škodlivé, hoci sa ich negatívne účinky hneď neprejavia, alebo nie telesne, ale najčastejšie najskôr duševne alebo v duchovnej oblasti človeka.

Pri „liečení“ týmto spôsobom stráca pacient pokoj. Ak je veriaci, jeho vzťah k Bohu sa naruší a nadobudne trhliny. Žiaľ mnohí o tom nevedia, že tieto na pohľad neškodné liečebné spôsoby , ohrozujú ich večný život, ich spasenie.


Prírodné liečenie- fytoterapia a alternatívna medicína


Čo je prírodné liečenie-fytoterapia?

Uplatnenie prirodzených spôsobov liečenia na základe vypozorovania pôsobenia materiálov z prírody (Fytoterapia).

Patria sem-bylinkové čaje /napr. harmančekový, repíkový.., čaj proti kašľu napr. zo zmesi jablčníka obyč. a materinej dúšky/, ďalej balneoterapia -napr. liečebné kúpele, lebo má problém s kĺbmi, alebo dá si vodu z liečivého prameňa, lebo má žalúdočné problémy, formy fyzioterapeutického liečenia- pravidelná liečebná masáž, rozcvičenie alebo rozmasírovanie bolestivého al. stuhnutého miesta. Toto všetko je prírodné liečenie. Na tom nie je nič zlé. Nejde o žiadnu novinku. Ľudia odpradávna využívali liečivú silu bylín alebo minerálnych prameňov nachádzajúcich sa v prírode.

Ľudové liečiteľstvo nevymysleli novodobí liečitelia, prevádzkovatelia alternatívnej medicíny. Oni ich nanajvýš doplnili o magické prvky a uviedli do módy.


Čo nie je prírodným liečením, ale je tak prezentované?

Akupunktúra, iris diagnostika, akupresúra, reflexná masáž chodidiel, pozor aj používanie rôznych minerálov a kameňov, ako zdroje energie je okultizmus!

V televízii môžeme sledovať vyučujúce filmy pre „samoliečiteľov“. Napr. „neškodný spôsob masírovania“. Objasňovali, kde a ako sa má masírovať dotyčný, keď má horúčku alebo bolesti. Tieto metódy nemajú nič spoločné s prírodnou liečbou a nie sú prírodnými vedami dokázateľné. Boli vyvinuté učiteľmi (guru) východných náboženstiev.

Praktizovanie týchto tzv. liečebných metód je v podstate náboženské cvičenie. A dobrovoľné vydávanie sa pod vplyv nedobrých duchovných mocností. Podľa učenia Biblie modly pohanských národov nie sú bohmi, ale démonmi. Za týmito modlami sa skrýva diabol. Biblia jasne hovorí o tom, že pri praktizovaní pohanských náboženských úkonov sa ľudia dostávajú do styku s démonmi: 1.Kor.10,20, 5Mojž 32,17, Žalm 106,37!

O nič lepšie nie sú ani ponúkané masáže na uvoľňovanie stresov, aj keď dočasne prinášajú úľavu, alebo spôsobia rýchlu koncentráciu pamäte a schopnosť niečo sa naučiť. Tieto metódy pochádzajú z hinduizmu, z pravekého náboženstva Indie.

Jóga v hinduizme je spôsob samospásy a tým aj zostane. Ten, kto začne praktizovať jógu, otvorí sa pre cudzie duchovné moci, aj keď to začína nevedome, alebo s dobrým úmyslom športového cvičenia.

Voči týmto spôsobom má výhrady nielen Biblia, ale aj dnešné prírodné vedy. Pri výskumoch ľudského mozgu sa dokázalo, že k „počítaču“, nášmu mozgu, môžu mať prístup aj iné duchovné moci. To znamená, že príkazy mu nemusí zadávať len naše vedomie. Ak od Boha danú „kontrolu“ ducha v sebe odstavíme-utlmíme, vedome, dobrovoľne vypneme, môžeme sa dostať pod vplyv inej duchovnej sily a moci. Deje sa to rôznymi praktikami uvoľňovacích cvičení, vplyvom meditačnej a inej duchovne pozitívnej relaxačnej hudby, autogénnymi tréningami, meditáciou a v iných stavoch pasivity, hypnózy al. autosugescie a pod.

V takomto prípade sa stane to isté, ako keď niekto užíva drogy: odstaví vlastnú kontrolu ducha a dostáva sa pod vplyv iných duchovných síl a moci. Takto sa človek stane prostredníctvom stavu pasivity a meditácie ovládateľným pre cudzích duchov, ale aj ich prechodným domovom.

Medzi obľúbené liečebné metódy patrí aj najrizikovejšie „liečenie energiou“.

Najčastejšie sú liečenia skladaním rúk, napr. medzi inými z Japonska importované „Reiki“. Je to jeden z druhov bielej mágie. Takým je aj duchovné cvičenie a liečenie na diaľku.

Mnoho „úspešných liečiteľov pochádza z územia bývaleho Sovietskeho zväzu. Cirkevné zbory zaplavujú aj duchovní liečitelia zo Spojených štátov či z ďalekého východu. Medzičasom vyrástol početný zástup ich žiakov aj v západnej a strednej Európe. Množia sa školenia prevádzkovateľov alternatívnej medicíny, salóny ázijských masáží. Ale aj obete ich praktík. Často počujeme z úst hlásateľov rozhlasu či televízie, že niekomu posielajú „pozitívnu energiu“. Je to znakom toho, že sú pod vplyvom ezoterického učenia. Sú alternatívni liečitelia, ktorí skladaním rúk prenášajú „energiu“ a takto uzdravujú alebo odstraňujú bolesti. V tejto oblasti slovo „energia“ je dnes najpoužívanejším slovíčkom!

Po „telefonických liečeniach“ je veľmi ťažko zistiť, či sa udialo niečo dobré alebo zlé. Mnohí informujú o prechodných pocitoch úľavy. O tom sa už ale v televíznych reláciách nehovorí, keď sa vďaka neidentifikovateľným príčinám strachu a halucináciám pacienti dostanú na psychiatrické liečenie.

Do tejto skupiny možno zaradiť aj liečbu homeopatikami a šíriace sa liečenie kryštálmi.

V uplynulých rokoch malo liečenie energiou veľa mien. Ich pomenovanie prešlo „obrovským vývojom“. Nazývali to liečením ľudským magnetizmom, liečením bioenergiou, uzdravením „viery“, parapsychológiou a pod. Názov, obal, prevedenie sa zmenili, ale podstata zostáva tá istá (viac v knihe Ezoterika Dr.Theol.L.Gassmanna, vydala MSEJK 2014).

Liečitelia používajúci takéto spôsoby nepopierajú, že spolupracujú s nadprirodzenými silami a istým spôsobom sa im oddávajú. Mnohí sa odvolávajú na Boha a skutočne si myslia, že od Neho dostali svoje schopnosti a energiu, ktorú odovzdávajú iným.

Tí, ktorí sa nevyznajú v Biblii, nechápu a hlavne neveria, aké problémy môže vyvolať kontakt s nadprirodzenými silami.

Hovoria: „Prečo sa radšej netešíte, veď toto všetko ukazuje na dobré, na koniec ateizmu. Nastala nová doba, obdobie duchovna, viery!“ Skutočne žijeme v časoch“ New Age“.

Žiaľ ľudoví liečitelia a ich nábožní alebo neveriaci pacienti nepripúšťajú, že kvôli „hriechu“ sa človek týmto spôsobom nemôže dostať do kontaktu s Bohom. V skutočnosti ani netušia, čo je vlastne hriech. Cnosti sa stávajú vysmievanými a hriech vyvyšovanou cnosťou. Hriešne vášne sa uzákoňujú a mnohí sa verejne chvastajú svojim hriešnym spôsobom života. Slovo „hriech“ znamená, že človek sa osamostatnil od Boha, bytostne sa Mu vzoprel a nestará sa o Jeho vôľu, zmenil si cieľ a chce sa uplatniť sám podľa vlastných predstáv. Podstata hriechu je tá, že človek neuveril v Ježiša Krista a Boh ho nezaujíma. Nestará sa o to, čo od neho Boh očakáva a načo ho stvoril. Ak sa aj zaujíma o Boha, sú to len egoistické pohnútky, aby sám mal z toho nejaký prospech.


Boh je svätý Boh. V žiadnom prípade nerobí kompromisy s hriechom.

Podľa Biblie hriech spôsobil neprekonateľnú priepasť medzi Bohom a človekom. Boh práve preto zakázal čarodejníctvo, veštenie, všetky spôsoby vyvolávania mŕtvych, teda násilné otváranie dverí nadprirodzeného neviditeľného sveta. Lebo vie, že po týchto cestičkách sa človek stane obeťou zlého.

Existujú len jediné dvere medzi viditeľným a neviditeľným svetom, cez ktoré sa môžeme dostať do styku s Bohom. Týmito dverami je Ježiš Kristus.

Ježiš Kristus preto musel zomrieť na kríži, aby touto svojou zástupnou obeťou preklenul „priepasť hriechu“ a zobral na seba odplatu až po kliatbu.

Každý človek umom chápe, že raz skončí jeho pozemský život, to sa nedá obísť. No predsa chce veriť, že azda on bude tou výnimkou a bude večne žiť na zemi.


Ovocím uvažovania moderného človeka je predstava, že najdrahším pokladom je jeho telesné zdravie. Ak zdravie je najcennejšie, tak všetko, čo napomáha k jeho udržaniu, alebo aspoň sľubuje pomoc, môže byť len dobré a nezáleží na tom, za akú cenu ho získame. Večný život v očiach človeka buď nemá cenu, alebo je menej dôležitý ako terajšie telesné zdravie.

Ak jestvuje vôbec večný život...kto vie, kedy to bude? Kĺby ma bolia teraz- a večný život nepovažuje za väčšiu hodnotu. Ani si neuvedomuje, akou veľkou hodnotou opovrhol.

V súčasnosti sa telesné zdravie stalo modlou a táto modla má ohromne lákavý kult. Organickou súčasťou kultu zdravia sa stala aj alternatívna medicína. Za touto modlou však stojí diabol, „otec lži“ (Ján 8,44). Takže nie je prekvapujúce, že to čo ponúka, je v drvivej väčšine klamstvo.

Skúsenosti ukazujú, že ľudia radšej milujú pekne zabalenú lož ako pravdu. Metódy liečiteľstva často nie sú problémom. Väčším problémom je prístup, vnútorný postoj dnešného človeka.

Človek na trón namiesto Boha posadil svoj blahobyt, hlavne telesný blahobyt-svoje zdravie-a to uprednostnil nad všetko a nad každého-uctieva ho ako „boha“. Spôsobil tak veľký dopyt po klamstve a po rôznych podvodoch.

Podľa Biblie vopred vieme, že syn zatratenia“ príde v „Božom mene“ alebo ako anjel svetla.

Často jeho nástroje-liečitelia a konatelia zázrakov-ani nevedia o tom, že v skutočnosti nesprostredkovávajú Božiu silu. Inak by bolo nepochopiteľné, že na poslednom súde podľa Matúša 7,22-23 sa mnohí obrátia na Ježiša so žiadosťou:

„Pane, Pane, čo sme neprorokovali v Tvojom mene, čo sme nevyháňali démonov v Tvojom mene a či sme nerobili mnohé divy v Tvojom mene? A vtedy im vyhlásim: Nikdy som Vás nepoznal: odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti“.

Ćarodejníci dneska sú v porovnaní s faraónovými čarodejníkmi nástrojmi, lebo tí presne vedeli, že nekonajú z poverenia Boha Izraela. Keď došli na hranicu svojich možností priznali, že: „Toto je Boží prst!“(2M 8,15). Tu sa stretli s niekým väčším a vyšším, ako bol ich učiteľ tajného-okultného umenia“ (2M 8.3)

Podľa upozornenia apoštola Paula „rušiteľ zákona“, „syn zatratenia“ obsadí miesto Boha. Posadí sa do Božieho chrámu... a bude sa vydávať za Boha.“ 2 Tes 2,4.

Tento výrok sa dá rôzne rozumieť. Niektorí písomníci tvrdia, že antikrist sa posadí v Jeruzalemskom chráme, iní za sväté miesto v tomto čase považujú aj zhromaždenie veriacich. Teda to by znamenalo, že satanský zvod sa vnesie do zborov veriacich. Iní zasa hovoria, že chrámom Božím je telo, srdce veriaceho človeka. Aj to je pravda. A že takto zvedie mnohých, aj z vyvolených, teda veriacich (1K 6,1). V každom prípade to všetko spôsobí nejednotu a roztržky - odpadnutie veriacich. Preto píše apoštol, že „..deň Kristov nenastane, kým prv nepríde odpadnutie..“(2Tes 2,3 prekl.prof.Roháček). Mienené je odpadnutie od „pravej viery“ nie odpadnutie od náboženstva alebo od náboženského života. Celý proces sa odohráva v znamení náboženstva a „viery“.

Je iste opodstatnená otázka: Nežijeme už dnes v tomto období?


Pôvodcom zázrakov dnešných čias je satan „otec lži (Ján 8,44), svoje divy koná pomocou klamstva. Jeho klamstvo má skutočne veľkú silu. Druhým nebezpečenstvom je, keď sa klamstvo dostane k moci. Človek po čase zneistie, začne pochybovať o svojich kvalitách, o pravde.

Preto nás Pavol dôrazne upozorňuje : „ nedajte sa zviesť!“ Podľa slov Pána Ježiša „falošní kristovia a falošní proroci“ budú konať veľké znamenia a zázraky, aby zviedli aj vyvolených (Mt 24,25) !

Kampaň znamení a zázrakov si zvolila za cieľ oklamať každého. Ešte aj učeníkov Pána Ježiša chce spochybniť! Keď o tom vieme, musíme sa chrániť. Božie slovo (Biblia) nám ponúka pomocnú ruku.


Príchod Pána Ježiša za okamih ukončí túto zázračnú kampaň.

V citovanom úseku je jedno nádherné zasľúbenie: Veľmi rýchlo sa rozplynie nemohúcne zdanie pravdy, lebo „syn zatratenia“ (2 Tes 2,3) bude slávou Ježišovho príchodu zničený! Dych Jeho úst bude stačiť na to, aby bol „knieža tohto sveta“ (Ján 14,30) s konečnou platnosťou odhalený a zvrhnutý.

Zázraky dneška nie sú v ničom porovnateľné so zázrakmi Pána Ježiša, ktorý konal Božskú tvorivú prácu, ako to môžeme vidieť napr. pri uzdravení slepého od narodenia (viď Tri mesiášske zázraky, MSEJK 2014).


Znamenia a lživé (nepravé) zázraky.

Pri lživých zázrakoch uzdravenia nie je možné hovoriť o skutočnom uzdravení, len o dočasnom stagnovaní bolesti, al. o dočasnom potlačení choroby mocou zlého.

Svedčí o tom aj fakt, že potom, ako takýto človek v pokání oľutuje a zavrhne takéto praktiky, jeho choroba sa vráti. Každý však po návrate k Bohu, môže byť mocou Božou uzdravený, ako to vyznáva Elifaz Témanský: „Keď sa navrátiš k Hospodinovi, zotavíš sa !“ (Jób 22,23 voľne z maď.) Lekár chorobu diagnostikuje na základe bolesti a symptómov. Bolesť je prejav, ale každá organická choroba má aj také prejavy, ktoré je možné odhaliť už pri lekárskom vyšetrení a pritom ešte nespôsobujú bolesť.

Existujú poruchy tvorby alebo vedenia vzruchu tzv. srdcové arytmie, ktoré napriek nebezpečiu pre organizmus nespôsobujú žiadnu bolesť. Odborný lekár s praxou toto ochorenie dokáže z EKG zistiť v predstihu. Skôr ako nastanú bolesti a objavia sa prejavy choroby. Pacient nemá bolesti, ani netuší, že je chorý. Jedným charakteristickým znakom psychosomatických chorôb je, že zo začiatku neprejavujú organické príznaky. Takouto chorobou je napr. srdcová neuróza.

To znamená, že pacient sa sťažuje na bolesti srdca, ale lekár podľa výsledkov vyšetrení nenašiel žiadne deformácie. Neustály stres môže mať za následok organické zmeny na srdci ( hriešna ustarostenosť, zlosť, hnev, nevyriešený hriech, strach z odhalenia ), ale kým dôjde k viditeľnej zmene, môže uplynúť mnoho rokov.

Teda ešte raz, sú pacienti, ktorým dlhoročná choroba nespôsobuje bolesť a sú pacienti s bolesťami, ktoré nie sú dokázateľné.

Pri chorobách pohybového ústrojenstva- reumatologických ochoreniach je jav viditeľný už v počiatočnom štádiu. Charakteristickým javom je kolísavý priebeh. Choroba je neustále prítomná, bolesti sa raz prejavia, inokedy zas bez lekárskeho zásahu ustúpia.

V posledných dvoch spomínaných prípadoch- u pacientov s bolesťami a u pacientov s kolísavými prejavmi bolesti- je ľahké „vykonať“ liečenie, lebo výsledok sa hodnotí vymiznutím bolesti. Bolelo ma srdce, bolelo ma koleno. Liečiteľ položil na mňa ruku a bolesť pominula. Takýto prejav pre lekára nič neznamená. V skutočnosti ani pre chorého, lebo zajtra alebo o pár dní sa bolesť opäť vráti.

Podľa uvedených biblických textov sa však deje aj lživá manipulácia človeka mocou zlého.

Nepočula som, píše autorka, ani o jednom prípade, kedy sa dokázalo organické uzdravenie. Keby chorému s umelou chlopňou liečiteľ bez operácie „nasadil“ novú ľudskú chlopňu, alebo by vymenil zdeformovanú zvápenatenú srdcovú chlopňu za zdravú, to by bolo niečo, to by bolo „uzdravenie“!

To sa ale nemôže stať, lebo k tomu je potrebná stvoriteľská moc. Stvoriteľskú moc má len Boh.

Na základe týchto skutočností, píše autorka, myslím si, že dnešní liečitelia, ktorých počet rastie, dokážu bolesť ( mocou zlého) iba utíšiť, nie odstrániť, lebo ich lživé zázraky sú ohraničené, ako to bolo v prípade faraónových čarodejníkov (2M 8,3).


Teda zázraky predbiehajúce príchod Pána Ježiša:

-ukazujú sa v plášti pobožnosti

-producentom je satan

-ich cieľom je pomýliť a zviesť

-príchod Ježiša Krista ukončí ich pôsobenie

-veria im tí, ktorí neuverili Kristovi.


Ak sa ukončilo biblické obdobie zázrakov, Boh už dnes neuzdravuje. Je to pravda?

Na základe mojej viery a lekárskych skúseností som presvedčená, že Boh aj dnes uzdravuje ľudí, ale iným spôsobom a s iným úmyslom, ako počas prvého pobytu Pána Ježiša na tejto zemi. Pre tých, ktorí patria Kristovi, je Ježiš Kristus ich lekárom, ktorý aj dnes dokáže uzdraviť nadprirodzeným spôsobom.

Aj dnes sa dejú uzdravenia skrze Pána Ježiša:

ako vypočutie modlitieb bez prítomnosti davu nie na príkaz jednotlivca, ale na príhovor modlitbou zboru veriacich.

Praktickým dôkazom vypočutia modlitieb je aj hladký priebeh lekárskeho zákroku a keď chorý sa ľahko, bez komplikácii zotaví. Druhou praktickou skúsenosťou je, že výsledok lekárskeho zákroku je lepší ako sa očakávalo. Avšak Boží „zásah“ sa nikdy neuskutoční skrze metódy dnešných „liečiteľov“. Už vôbec nie na povel ľudí, často žijúcich v zjavnom hriechu.

Uzdravenie od Boha v dnešnej dobe ( keď je to Božia vôľa ) je „vecou rodiny“, zhromaždenia, užšieho spoločenstva a nie predstavením pre verejnosť (verejné show), na slávu jednotlivca...

Cieľom uzdravenia od Boha je, aby

-veriaci boli povzbudení,

-uzdravený človek mohol ďalej slúžiť na tejto zemi

-Boh dokončil v nás svoje dielo posvätenia

-všetko slúžilo na Jeho slávu.

V takýchto uzdraveniach nie je nič automatizované. Boh je suverénny Pán, ktorý „modlitbou z viery“ (Jak 5,15) vždy vypočuje a naše prosby splní vtedy, ak sú v súlade s Jeho vôľou (.Jána 5,14).


Touto knihou (píše autorka) nikoho nenabádam na to, aby sa nezaoberal svojím zdravím, alebo aby sa nedal liečiť. Ale miera a spôsob zapodievania sa naším telom by nemala presiahnuť hranicu, ktorá je Bohu ľúba. Oplatí sa používať len metódy, ktoré On požehná. Je mnoho takých.

Pri každom lekárskom zásahu však prosme a verme v Božiu pomoc.


Ďalej autorka v knihe rozoberá výsledky skúmania mozgu. Naša doba má dvoch významných bádateľov mozgu / neurochirurg Wilder Penfield a neurofyziolog John Eccles/ , obaja sú nositeľmi Nobelovej ceny. Ich objavy vyvrátili tvrdenia tých, ktorí neuznávali žiadnu neviditeľnú existenciu za hranicami materiálneho sveta. Zistili, že mozog je zložitý stroj, ktorý možno prirovnať k počítaču alebo ku klavíru. Tento stroj nie je samočinný, t.j. sám nedokáže rozmýšľať, ale je usmernený z neviditeľného centra. Toto centrum je „duch“ človeka, jeho duša alebo jeho „ja“, osobnosť. Naše duchovno-duševné „ja“ čím v skutočnosti sme, pracuje, rozmýšľa pomocou mozgu ako počítač. Presne tak, ako keď preberáme prstami po klávesnici. Oprávneným vlastníkom, užívateľom, ošetrovateľom mozgu je ľudský duch, neviditeľná bytosť. Vždy ma napĺňa radosť, keď veda začína objavovať to, čo tvrdí Biblia. To všetko sa veľmi podobá tomu, čo už vieme z Biblie: Boh stvoril telo človeka z „ materiálu“ zeme a potom mu dal oživujúceho ducha a dýchol do neho dych života (1 M 2,7). Podľa vyjadrenia bádateľov mozgu človek dostal-vlastní takýto dar: ducha a „tak sa človek stal živou bytosťou“.

Vedci hľadajú v mozgu miesta, podľa nášho príkladu tie klávesy počítača, kde sa stretáva matéria s duchovným svetom. Synapsie – spojenia, ktoré vznikajú vzájomným dotykom neurónov, sa považujú za anatomicky preukázateľné body medzi materiálnym a duchovným. Podľa iného prirovnania, tieto dotykové body sú ako antény. Náš mozog je podobný rádiu, ktorého „ anténa“ za normálnych okolností zachytáva povely ducha. Vysvitlo, že jemné „antény“ nášho mozgu sú schopné zachytávať aj iné duchovné vlny. To znamená, že mozog je používaný nielen vlastným duchom, ale aj iným duchom. Inak povedané- aj iný duch je schopný komunikovať s mojím mozgom, ak má k nemu prístup.

Za normálnych okolností nereagujeme na iné „ vysielače“, to znamená, že nie sme prístupní cudzím duchom. Boh padlému človeku ponúkol ochranu pred vplyvmi zlých démonov aj takým spôsobom, že silne ohraničil niektoré jeho pôvodné schopnosti. Na základe vedeckých výsledkov skúmania mozgu veriaci vedci predpokladajú, že človek pred pádom do hriechu mal väčšie schopnosti na skontaktovanie sa s duchovným svetom.

Skúsenosti potvrdzujú, že človek si natoľko dokáže vyvinúť svoje obmedzené duchovné schopnosti, že skutočne nadviaže spojenie s nadprirodzenými, duchovnými bytosťami. Musí sa im však dobrovoľne vydať- otvoriť. Aj bádatelia mozgu potvrdili, že naše „ antény“ môžu byť prístupné cudzím duchovným frekvenciám. Mnohými metódami sa potvrdilo, že prijímacie schopnosti „ antén“ je možné nastaviť.

1. Pri nastavení citlivosti mozgu na prvom mieste stojí stav trvalej pasivity.

Dnešné moderné metódy relaxácie ponúkajú mnoho možností dosiahnutia pasivity.

Podstata relaxácie: Sugescia alebo autosugescia.

Na ceste autohypnózy sa človek dostáva do stavu pasivity, lebo skúsil, že v tomto stave si lepšie oddýchne, je schopný sa uvoľniť od úzkosti alebo od pocitov viny, niektorá oblasť mozgu mu lepšie funguje, ľahšie sa naučí.

Stav pasivity je stav, pri ktorom dochádza k vyprázdneniu mysle, človek je oslobodený od myšlienok vedomia. Podľa slovníka Sylviovej metódy kontroly mysle, sa uloží do polohy Alfa.

Z lekárskeho hľadiska trvalý stav pasivity je možné dosiahnuť autogénnym tréningom – meditáciou v pasivite. Tento stav používajú aj tzv. relaxačné cvičenia, hlavne pri metódach rýchleho učenia sa jazykov. K dosiahnutiu tohto stavu vedie aj joga, alebo kontemplácia, dlhšia koncentrácia na plameň sviečky . Aj metódy liečiteľov sú vtedy najúčinnejšie, ak sa pacient dokáže úplne uvoľniť, ak sa dostaneme do stavu pasivity.

Trvalý stav pasivity je možné dosiahnuť aj nevedomky, napr. častým, dlhým sledovaním určitých televíznych programov, počúvaním relaxačnej alebo meditačnej hudby.

2.Citlivosť „antény“ ovplyvňujú aj určité chemické látky- drogy, o ktorých vieme, že svoju účinnosť zameriavajú práve na synapsie.


Za normálnych okolností nie sme prístupný cudzím duchom.

Dvere našej bytosti , nášho ducha tvorí vôľa a má dvoch silných strážnikov : rozum a svedomie.

Boh strážením srdca a duše poveril vôľu a za vrátnika určil náš rozum. A presne toto Boh nikdy neobíde. Správna, Bohom určená cesta k duši človeka je cesta rozumu a vôle. Boh si vždy volí túto cestu. Oslovuje nás cez Božie slovo : „ viera je z počúvania“ (Rim 10,17) pôsobí na rozum, presvedčí nás a takto aktivizuje našu vôľu.

Z toho vyplýva, že pozvanie Pána Ježiša do nášho života môže byť len vedomé rozhodnutie našej vôle! Neprebýva, nemôže prebývať Ježiš Kristus v živote takého človeka, ktorý Ho ešte nepozval dnu. Takýto človek nadarmo hľadá Boha vo svojom podvedomí, alebo sa Ho snaží objaviť vo svojom srdci. Veď „kto nevchádza do ovčinca dverami, ale inokade prelieza, je zlodej a lotor. Kto však dvermi vchádza je pastier oviec. Tomu vrátnik otvára..“ (Ján 10,1-3) Boh je neustále v blízkosti človeka: (Skut 17,27-2,Zj 3,20) v počuteľnej vzdialenosti.

Nikdy neobíde dvere, ani ich násilím nevylomí! Trpezlivo čaká, kým sami otvoríme.


Pán Ježiš nás upozorňuje, že jestvujú jedny dvere smerom k nadprirodzenému svetu, na tie dáva garanciu. K Bohu je len jeden vchod, jediné dvere - Ježiš Kristus. Kto používa tieto „dvere“ , bude spasený (Ján 10,9). Neustály kontakt s Otcom môžeme mať skrze Pána Ježiša. Toto udržiavanie vzťahu s nadprirodzeným svetom nazývame modlitbou.

MODLITBA je protikladom pasivity !

Biblia je plná výziev. Bdejte, zápaste, bojujte, hľadajte, klopte, snažte sa, vzoprite sa, buďte triezvi, dávajte pozor- to je všetko aktívna činnosť.

Boh nás povzbudzuje v tom, aby sme svoj rozum vedeli čo najdokonalejšie používať. Boh nám svoju reč tlmočí vždy cez náš rozum a nie cez náš cit. Preto učí Biblia o obnovení mysle (Rím 12,2) a nikdy nie o jej vyprázdnení.

Aktívna činnosť však nie je v protiklade s tichom . Keď stojím ticho pred Bohom, to ešte neznamená, že na nič nemyslím! môžem uvažovať nad Jeho Slovom.


Biblia učí, že Boh nás naplánoval a pripravil pre nás dobrý plán. Človek sa stane skutočne šťastným vtedy, keď uskutoční tento plán.

„Veď čo osoží človeku, ak získa aj celý svet, ale utrpí škodu na svojej duši?“ (Mk 8,36)...Autorka knihy sa snažila uviesť základné biblické skutočnosti, pomocou ktorých , ak chce, každý sa môže orientovať . Nemienila lacno kritizovať vychytené metódy alternatívnej medicíny alebo známych zázračných liečiteľov. Podrobnejšie sa s problematikou môžete oboznámiť v uvedenej knihe, vydalo MSEJK ,2015, Bratislava.


Komentáre

Celkom 0 kometárov

 • Neregistrovaný uživatel

  Meno: Prihlásiť sa

  Blog:

  Obsah správy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovedzte na otázku: Čo je dnes za deň?