Hildegardine tajomstvávitajte na našom blogu...

Čo je to Hildegardina zdravoveda ? - 1. článok

Publikované 01.05.2017 v 10:33 v kategórii Filozofia a vízie sv.Hildegardy, prečítané: 74x


Čo je to Hildegardina zdravoveda ?

Podľa sv. Hildegardy sa blaho človeka neskladá len z telesného zdravia, ale týka sa hlavne dobra duše. Sama Hildegarda píše: „Duša, ktorú Boh nebeský vkladá do človeka, ktorá ho oživuje a dáva mu rozum, neumiera, keď opustí telo človeka, ale večne živá putuje buď po odmenu za život človeka,alebo do večného súženia smrti“.


Pod Hildegardinou zdravovedou chápeme praktické premietnutie lekárskych a prírodovedných poznatkov o liečení, obsiahnutých v spisoch sv.Hildegardy Causae et curae /Príčiny a liečenie/ a Physica /Prírodopis/ do dennej praxe, do diagnózy a terapie. 

Keďže sa tieto poznatky o liečení a prírodopise nezískali a nezaznamenali v nejakom laboratóriu, ale Hildegarde, ktorej ich zjavil sám Boh a ona ich prostredníctvom svojho sekretára písomne zaznamenala, môžeme povedať, že je to zdravoveda, ktorú človeku dal Boh. Veď kto môže poznať krehkosť svojho dieťaťa a jeho náchylnosť na chorobu lepšie ako sám jeho Stvoriteľ?


Platí to nielen o spisoch Physica a Causae et curae, ale aj o vizionárskej trilógii Sci vias (Poznaj cesty), Liber vitae meritorum (Človek a jeho zodpovednosť) a Liber divinorum operum (Človek a svet).


O dnešnú podobu Hildegardinej zdravovedy sa zaslúžil MUDr. Gottfried Hertzka. On jediný mal dosť odvahy a vytrvalosti, aby celý svoj výskum a celé úsilie, vložil do skúmania Hildegardinej zdravovedy. Nijaký lekár pred ním nebral tieto spisy vážne, jemu teda patrí zásluha na tom, že tento liečiteľský poklad máme dnes k dispozícii.


Keď na Hildegardinu zdravovedu pozeráme z hľadiska používania liečivých prostriedkov, treba konštatovať, že je to medicína komplexná, zahrňujúca každý aspekt liečby. Zahŕňa množstvo terapeutických metód, od jedinečnej, ucelenej lekárskej náuky, v ktorej sú zastúpené fytoterapia, terapia odvádzania chorobných štiav, balneoterapia, psychoterapia, dietetika, uplatnenie tepla a mnoho ďalších prvkov.


Ešte jedna črta je však pre Hildegardu charakteristická: predovšetkým to, že nepozná nevyliečiteľné choroby. Isteže pozná niekoľko ťažko liečiteľných chorôb, medzi ktoré okrem iných patria i astma a migréna, v zásade by mali byť však choroby Hildegardinou zdravovedou liečiteľné. Napriek tomu sú niektoré choroby často veľmi vzdorovité a nechcú ustúpiť. Navyše, chronické choroby nemožno vyliečiť, ak postihnutý nezmenení svoj spôsob života, ktorý je príčinou choroby, ako je napr. stres v povolaní. V Hildegardinej zdravovede sa napokon osobitne zverujeme pod Božie „krídla“, akceptujúc Pána v procese liečenia. On vie, či to, alebo ono je pre nás „liečivé“, aby sme sa telesne uzdravili, alebo či je lepšie, aby sme sa naučili chorobu trpezlivo znášať. Boh vie, čo je pre nás dobré, čo od nás pre blaho našej duše môže vyžadovať, a čo nám môže uložiť.


„Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené. Lebo každý kto prosí, dostane a kto hľadá, nájde a kto klope, tomu bude otvorené.. (Matúš 7,7-11)Komentáre

Celkom 0 kometárov

 • Neregistrovaný uživatel

  Meno: Prihlásiť sa

  Blog:

  Obsah správy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovedzte na otázku: Čo je dnes za deň?