Hildegardine tajomstvávitajte na našom blogu...

Človek a zdravý životný štýl

Publikované 08.05.2017 v 23:03 v kategórii Lekári píšu, prečítané: 95xŽivotný štýl predstavuje spôsob života, ktorý odráža postoje a hodnoty človeka, vedúce k zdravému telu a duši , čiže charakterizuje každodenný život ľudí a je podstatným faktorom pri formovaní osobnosti. Spôsob života do značnej miery ovplyvňuje aj jeho zdravotný stav.


Životný štýl tvorí režim a typ práce, stravovacie návyky, pohybová aktivita, hygienické návyky, správanie a pod. Ak chceme hovoriť o zdravom životnom štýle, musia byť jeho zložky vyvážené a zodpovedať súčasným požiadavkám spoločnosti. Jednou z týchto požiadaviek, je aj starostlivosť a zodpovednosť za vlastné zdravie.


Názory odborníkov na jednotlivé aspekty zdravého životného štýlu sa často nezhodujú. Napriek tomu existuje súbor činností, ktoré sú jeho neodmysliteľnou a nevyvrátiteľnou súčasťou. Ako žiť zdravým spôsobom života? Čo k zdravému životnému štýlu patrí a čo nie?


K zdravému životnému štýlu jednoznačne nepatria: fajčenie, alebo pitie nadmerného množstva alkoholu, užívanie množstva zbytočných liekov a stimulačných látok , konzumácia nezdravých jedál s veľkým množstvom tuku a rafinového cukru, nedostatočný alebo nesprávny pitný režim , absencia pohybu, stres, nedostatok spánku, negatívne myslenie a pod.


Naopak, súčasťou zdravého životného štýlu je:


- zdravé jedlo a dostatočný pitný režim (nevyhnutná je konzumácia výživných potravín, pestrosť a rozmanitosť stravy, obilniny ako základ, snažiť sa konzumovať tie,ktoré majú nižší glykemický index, obmedziť biele pečivo, konzumovať čo najviac zeleniny a ovocia, mäso s mierou, ryby 2xtýždenne, vyhýbať sa tučným vyprážaným jedlám a alkoholu. Pre dobré zdravie sú dôležité tiež mliečne výrobky, vyberať skôr s nižším obsahom tuku a prospešnými probiotickými kultúrami, uvažovať aj o zastúpení tukov , dôležité nie je ani tak celkové množstvo, ale najmä ich zloženie. Prevažovať by mali rastlinné oleje (ako súčasť zeleninových šalátov) a tuky obsiahnuté v rybách. Stravovať sa striedmo, piť dostatok tekutín v zastúpení čistej pramenitej vody a bylinkových čajov )

- dostatok pohybovej aktivity (vykonávanie aeróbnych aktivít posilňuje ľudské srdce a udržuje skvelú kondíciu. Anaeróbne aktivity pomáhajú budovať peknú postavu. Každý druh športovej aktivity má svoj význam nielen pre telo človeka, ale aj pre jeho myseľ ).

-efektívne zvládanie stresu ( každý si musí nájsť svoj spôsob zvládania stresu- pomôže napr. čítanie knižky, počúvanie hudby, modlitba, šport, prechádzka a pod.)

- pozitívne myslenie( myšlienky majú veľkú moc ! Naše vlastné myšlienky sú zodpovedné za náš život, od nášho pohľadu závisí, či z danej udalosti urobíme niečo pozitívne alebo negatívne , preto nezabúdajme vždy myslieť pozitívne! Nadarmo sa nehovorí „Každý si je strojcom svojho vlastného šťastia.“ )

-dostatočný spánok( často spánok podceňujeme, nepravidelný a nedostatočný spánok znižuje celkový výkon, ohrozuje ľudské zdravie)

-vyhýbanie sa pôsobeniu škodlivých látok a všeobecne škodlivých a rizikových faktorov.Zdravie a choroba


Podľa WHO (Svetovej zdravotníckej organizácii ) - zdravie je „ stav dokonalej telesnej, duševnej a sociálnej pohody, výsledok súladu vo vzájomnom pôsobení organizmu a prostredia“ ( teda nie iba neprítomnosť choroby) .

Zdravý človek je schopný aktívne reagovať na zmeny prostredia, telesné a duševné zdravie sa navzájom podmieňujú. Na dosiahnutie a udržanie takéhoto stavu musí jedinec, ale aj celá spoločnosť, vytvárať vhodné podmienky. Predpoklady na dosiahnutie tohto cieľa vytvára správny a zdravý životný štýl, čiže rovnováha na všetkých úrovniach života človeka- fyzickej, psychickej a sociálnej.


Čím je životné tempo rýchlejšie, tým je zdravý životný štýl dôležitejší. Ignorovaním správnych zásad zdravého životného štýlu sa kvalita nášho života výrazne znižuje, prichádzajú ochorenia a skracuje sa celková dĺžka ľudského bytia.


Choroba je teda narušenie medzi organizmom a prostredím, porušenie schopnosti adaptovať sa na zmeny.

Choroby môžu byť spôsobované aj fyzikálnymi vplyvmi vonkajšieho prostredia: napr. vplyvom slnečného žiarenia ( úpal, rakovina kože, poruchy rohovky ), vplyvom nadmerného hluku (poruchy sluchového organu ), zmenami v chemickom zložení prostredia ( rôzne otravy, prípadne alergie ). Ďalšiu príčinu skupiny chorôb spôsobujú biologické zložky prostredia, napr. rôzne parazitárne ochorenia, infekčné ochorenia a alergie. Tieto choroby môže človek ťažko ovplyvniť ako jedinec a obrana pred týmito typmi ochorení je v rukách zdravotníkov a príslušných organizácii.

Na vzniku chorôb sa podieľajú aj genetické faktory, poznáme celú radu dedičných chorôb. Okrem toho existuje aj dedične daná náklonnosť na určité ochorenia, ktoré sa potom vyskytujú v takto postihnutých rodinách.


Po tom, ako boli v priemyselne vyspelých krajinách zlikvidované, alebo obmedzené parazitárne a infekčné ochorenia zásluhou zlepšenej zdravotnej starostlivosti a zlepšenej životnej úrovne, začali sa čoraz viac vyskytovať choroby nazývané civilizačné. I keď sa tieto ochorenia vyskytovali aj v minulosti, väčší význam nadobúdajú až v súčasnosti, lebo sa dostávajú na prvé miesto v chorobnosti (morbidite ) aj úmrtnosti (mortalite ).


Za najčastejšie príčiny civilizačných chorôb sa považujú :

- degradované životné prostredie, nesprávna životospráva a zlé návyky obyvateľstva ,

- stres ( je jedným z najdôležitejších fenoménov dnešnej doby, ak sa stresová situácia nevyrieši a stres sa nebude neutralizovať, zostáva nevyriešený, nebezpečný v organizme a môže byť štartérom procesu, ktorý v konečnom dôsledku vedie k vážnemu ochoreniu ),

- nízka zdravotná uvedomelosť obyvateľstva,

- vysoký počet rizikových pracovísk a počet pracovníkov pracujúcich v pracovnom riziku


Medzi civilizačné choroby predovšetkým patria :


- srdcovo-cievne ochorenia, ktoré predstavujú celosvetový zdravotný problém s neustále stúpajúcim trendom, reprezentujú hlavnú príčinu úmrtnosti v členských štátoch EU . Medzi najznámejšie patrí infarkt srdca a mozgová príhoda. Dosiaľ nie sú presne známe príčiny , je však zrejmé, že k nim prispieva životný štýl spojený s vysokou úrovňou technizácie, znížením fyzickej námahy a obmedzovaním pohybu, sedavý spôsob života, nesprávne stravovacie návyky, vzostup výskytu tučnoty, zvýšený obsah cholesterolu v krvi, vzostup krvného tlaku, fajčenie, alkohol, stres a psychické vypätie .


- nádorové ochorenia- rakovine patrí 2.miesto v tabuľkách úmrtnosti vo vyspelých krajinách. Veľká časť rakovinových ochorení súvisí so životným štýlom. Sú známe látky, ktoré predstavujú riziko vzniku rakoviny, vyskytujú sa v životnom, ale aj pracovnom prostredí. Často sú to látky obsiahnuté v konzervačných prostriedkoch, potravinárskych výrobkoch, vo výrobkoch farmaceutického a chemického priemyslu. Významným karcinogénom je aj tabakový dym, najmä decht obsiahnutý v ňom, ktorý je príčinou veľkého percenta rakoviny pľúc. Existujú súvislosti medzi rakovinou a typom potravy. Napr. rakovina hrubého čreva môže súvisieť s potravou, v ktorej je málo vlákniny a naopak veľké množstvo tukov. Ultrafialová zložka slnečného žiarenia môže vyvolávať rakovinu kože.


- cukrovka (diabetes mellitus) – je chronické, doposiaľ nevyliečiteľné ochorenie, ktorého výskyt celosvetovo, ale aj na Slovensku rastie – hovoríme o nej ako o epidémii tretieho tisícročia. Cukrovka je choroba látkovej premeny. Jej najvýraznejším prejavom je zvýšená hladina cukru v krvi ( hyperglykémia) a je následkom poruchy vylučovania inzulínu a / alebo účinku inzulínu v cieľových tkanivách. Pri cukrovke, okrem nedostatočnej premene cukrov v organizme, dochádza aj k poruche spracovania tukov, bielkovín, minerálnych látok a vody. Zvýšené hodnoty krvného cukru v priebehu rokov vedú k poškodeniu ciev. Postihnutie malých ciev (diabetická mikroangiopatia), sa prejavuje zhoršením zraku, poškodením funkcie obličiek, nervov. Zmeny na veľkých cievach (diabetická makroangiopatia) zapríčiňujú nedokrvenie končatín, srdca a mozgu.


- obezita (tučnota) - je typickým „produktom“ zlej životosprávy


- choroby dýchacích ciest


- nervové a psychické ochorenia


- alergie – sú veľkým problémom dnešného zdravotníctva. Ide o precitlivenosť na látky nazývané alergény. Môžu to byť prachové častice, zrniečka peľu, prach z peria, srsti a rozličné chemické látky. Podstatou alergie je imunologická reakcia vnímavého jedinca. Do tela prenikajú alergény najčastejšie vdychovaním, ale aj potravou a kontaktom. Potravinové alergie prevládajú v detskom veku a ako alergény sa môžu prejaviť napr. mlieko, vajcia, mäso, jahody a pod., tieto alergie však v dospelosti najčastejšie ustupujú. Alergie sa prejavujú ako pŕhľavka, ekzémy, alebo senná nádcha a opuchy. Môže sa objaviť aj akútna forma alergie- anafylaktický šok, napr. u ľudí precitlivených na včelí jed alebo na niektoré formy liekov.


- AIDS– mimoriadne závažný celosvetový problém, patogénom je vírus HIV.


- medzi civilizačné choroby sa zaraďujú aj sociálne patológie, ku ktorým okrem kriminality a samovrážd patria aj toxikománie (drogové závislosti).Každý si asi sám kladie otázku : Čo robiť ?Človek nie je ani proti vzniku civilizačných chorôb úplne bezmocný. Odporúčame zdravé stravovanie, obmedzenie sladkostí, alkoholu, nefajčiť, dostatok rastlinných a rybích tukov, každodenné prechádzky na čerstvom vzduchu, pohybovú aktivitu, elimináciu stresu , dostatok spánku a pravidelné lekárske prehliadky. Nezabúdajme - žijeme len raz a zdravie je to najcennejšie čo máme a aj keď žijeme v uponáhľanom svete, mali by sme si ho vážiť a nájsť si aspoň chvíľu času aj pre seba.Včera som bola múdra, chcela som zmeniť svet. Dnes som múdrejšia, mám v pláne začať od seba .“Komentáre

Celkom 0 kometárov

 • Neregistrovaný uživatel

  Meno: Prihlásiť sa

  Blog:

  Obsah správy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovedzte na otázku: Čo je dnes za deň?